İNSAN HAKLARI GÜNÜ

Beğeni | Eklenme Tarihi: 09.12.2022


Emine Örnek Ataevler Anaokulu Hazırlık grupları ile insan hakları konusunda uluslararası alanda en temel belge olan “İnsan Hakları Bildirgesi” üzerine sohbet edildi.  Irk, renk, din, cinsiyet, dil, siyasi veya diğer görüşler, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğum veya diğer statüler sebebiyle ayrım gözetmeksizin hepimizin doğal insan haklarına sahip olduğuna vurgu yapıldı. Seçme ve seçilme hakkımız olduğu ve herkesin hür iradesi ile seçim yapabileceği, ancak demokratik ortamlarda çoğunluğun tercihi doğrultusunda  hareket edildiği anlatıldı. Buradan yola çıkarak tercih ettikleri oyuna çiçek mührünü basan öğrenciler istek ve düşüncelerini demokratik bir ortamda seçim yaparak dillendirmiş oldular.