PROFİL ANALİZ TESTİ (PAT)

1245 Görüntüleme | 1 Beğeni | Eklenme Tarihi: 02.01.2020

PROFİL ANALİZ TESTİ (PAT)

Özel Emine Örnek Okulları Rehberlik Servisi olarak okulumuzda 1.sınıftan 8.sınıfa kadar “PROFİL ANALİZ TESTİ (PAT)” uygulanmaktadır. PAT, bireyin ilk çocukluk döneminde edinmeye başladığı; dikkat, mantık, akıl yürütme ve işlem becerisi gibi benzer kazanımları, eğitim-öğretim hayatında ne kadar hayata geçirdiğini ölçen bir uygulamadır. PAT, bir zeka testi olmadığı gibi, bireyin eğitim-öğretim hayatında belirli bir müfredat çerçevesinde verilen ders içi kazanımları ölçen bir uygulama da değildir. PAT çocuğun ne öğrendiğini değil, öğrenmesine yardımcı olan etkenleri ne düzeyde kullandığını ölçen ve bu etkenleri daha verimli kullanması yönünde önerilerde bulunan bir uygulamadır. PAT, uygulamaları bireyin ders içi kazanımlarını ölçmez, ders içi kazanımları daha iyi anlamaya yönelik bireyde var olan alt yapıyı ortaya koyarak yönlendirmelerde bulunur. Velilere yapılan sunumda, yapılan bu uygulamaların; sonuç değil süreç odaklı olduğu, çocuklara zihinsel bakış açısı kazandırmayı hedeflediği, süreç içerisindeki amacımızın farklı bakış açıları kazandırmak ve düşünebilen bireyler yetiştirmek olduğu, aktivitelerin anne-baba çocuk işbirliği içerisinde yapılması gerektiği ve aile içi geçirilen zamanın daha kaliteli olmasına katkı sağladığı vurgulandı.