OKS ve SBS’de Türkiye’de 2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında okulumuzun ortalama okul puanı, İstanbul ilinin tüm okullarının önündedir.
2008,2009 ve 2010 yıllarında ise okulumuzdan 8.sınıftan sınavlara giren ve mezun olan toplam öğrenci sayımız 376 dır. Oysa, Türkiye sıralamasında okulumuzun önünde bulunan diğer okulların tümünün öğrenci sayıları 239 dur. Yukarıdaki tüm göstergeler OKS ve SBS’deki liderliğimizin ve  
TOPLAM KALİTEMİZİN EN ÖNEMLİ GÖSTERGESİNİ
oluşturmaktadır.